LÅSEBUSSEN

Låse

Antallet af indbrud stiger hvert år, men heldigvis er ejeren selv herre over, hvor indbrudssikker hans ejendom er.

Mange ejendomme har gamle, slidte låse, der forholdsvis let kan åbnes. Et låseeftersyn hver 10. år kan nemt forbedre sikkerheden.

Yderdøre bør sikres med en lås med cylinder på begge sider. Hvis låsen har vrider, bør man have en ekstra lås. Det er vigtigt ikke at give tyven en hurtig og let flugtvej gennem yderdørene.

Husk også at sikre altan- og terrassedøre samt vinduer. Spørg Låsebussen til råds for det bedste resultat.

Er din lås/nøgler godkendt af dit forsikringsselskab?

Sikringsklasse rød

En SKAFOR-klassificering, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være sikker. Nøgler i denne klasse er patenteret og kopieringsbeskyttet. Nøglen er 6 stiftet, og har sidekode.

Sikringsklasse blå

En SKAFOR-klassificering, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at have standsende effekt. Nøgler i denne klasse er 6 stiftet.

Sikringsklasse grøn

En SKAFOR-klassificering, der udviser så stor modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være hindrende.

Sikringsklasse gul

En SKAFOR-klassificering, der udviser lidt modstand mod indbrudsforsøg, at den kan antages at være hæmmende. Nøgler i denne klasse er 5 stiftet, og ikke kopieringsbeskyttet. Derfor bør de udskiftes til mere tidssvarende nøgle.